1,5 miljoen euro voor de restauratie van De Ryelandtzaal

Herbestemming tot een woonsite

Het leegstaande klooster van de zusters Theresianen, waar de Ryelandtzaal deel van uitmaakt, wordt gerestaureerd en herbestemd tot een woonsite. Uiteraard blijft de Ryelandtzaal als concertzaal behouden. Sinds de 19de eeuw werd het gebouw gebruikt als militair hospitaal. De gebouwen stond al decennia lang leeg. Dankzij een investering wordt er opnieuw leven geblazen in de historische site. De erfgoedelementen die bewaard zijn zoals de pandgangen, de binnentuinen, en het gebouw tot en met de tweede verdieping worden gerestaureerd. De site wordt uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte.

De bouw van het klooster voor de zusters Theresianen werd in 1668 gestart. Aan het begin van de 19de eeuw verlaten de zusters de site en worden het klooster en de kerk herbestemd als militair hospitaal ‘Majoor Weylerkazerne’ voor het garnizoen.

Het voormalige klooster is sinds 2004 beschermd als monument. Ook de kerk en de sacristie zijn beschermd als monument. De kerk werd sinds 1820 gebruikt voor de Anglicaanse eredienst en doet sinds de restauratie van 1985 dienst als concertzaal.

BRON: Meer info is terug te vinden op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/82529

Deel dit op je favoriete social media!

Scroll naar boven